חיפוש בקטגוריות
תחום ראשי: תחום משני: אזור בארץ:
חפש ב:
טקסט חופשי:
דף הבית אודות מסלולי פרסום צור קשר הצג עסקים שמורים
  הרשם חינם לאינדקס! התחברות לכרטיס עסק

תנאי שימוש בשירותי האתר למפרסם באתר

 

התקנון הנו הסכם בין משתמש המפרסם באתר מצד אחד (להלן: "המשתמש") ובין מפעילת האתר ESEKESEK.CO.IL מצד שני (שתיקרא להלן: "מפעילת האתר").

 

האמור בתקנון מגדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט ו/או במרכיבי האתר ו/או בחלקים ממנו, לרבות דפי האתר, פרטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים (להלן: "האתר").

השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל האמור במסמך זה ובשאר המסמכים, שמופיעים או שיופיעו בעתיד באתר ולכל התנאים, הקיימים או שיתחדשו בהם, מפעם לפעם.

 

מבוא

מפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמש שירותים שונים הכוללים הקמת והחזקת אתר עסקי, פרסום מודעות, מאמרים ועוד.

 

דף פרסום

דף פרסום לעסק (להלן: "אתר העסק") הנו דף פרסום באתר בגודל של עד דף אינטרנט ובנפח שלא עולה על 1 מגבייט. עיצוב אתר העסק נקבע על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כדי לעשות שימוש בשירות זה מתבקש המשתמש למסור פרטים אחדים אודותיו ואודות העסק המיועד לפרסום (להלן: "פרטי חובה") וכן פרטים נוספים אותם יהיה רשאי למסור כרצונו.

אתר העסק כולל פרופיל של העסק על פי פרטים אותם מוסר המשתמש למפעילת האתר לרבות שם העסק, שירותים ומוצרים המוצעים ו/או משווקים על ידי העסק, המלצות אודות העסק מלקוחות של העסק בכפוף לכללי חסיון ו/או הגנת הפרטיות ו/או מאמרים פרי עטו של המשתמש ודרכים ליצירת קשר עם העסק ו/או המשתמש לרבות כתובת, טלפונים דוא"ל.

המשתמש רשאי לפרסם באתר העסק ו/או באתר מאמרים פרי עטו בלבד והוא מתחייב, כי כל זכויות היוצרים בהן, הינן שלו בלבד וכי הוא רשאי לפרסמן ו/או להציגן ברבים.

כל הפרטים אותם מוסר המשתמש לפרסום בעניין העסק יפורסמו באתר אלא אם צוין במפורש אחרת.

המשתמש מאשר כי המידע שמסר, לרבות פרטים ותמונות, מלל ותכנים הנם פרטיו ו/או פרטי עסקו וכי הם נכונים ומדויקים.

אתר העסק יפורסם באינדקס האתרים העסקיים של מפעילת האתר (להלן: "אינדקס"). עיצוב, תוכן וסדר האתרים העסקים המופיעים באינדקס נערך ונקבע על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

סדר הופעת אתר העסק באינדקס אינו מעיד על חשיבותם ו/או טיבם ו/או איכותם ואין הוא מהווה המלצה או קריטריון להערכת האתר העסקי ו/או השירותים הניתנים לפיו.

מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המפורסם על ידי המשתמש ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר והם עושים זאת על אחריותם האישית בלבד.

מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע שמסר המשתמש יפורסם בשלמות ובמדויק אך אין ביכולתה להבטיח כן, ולפיכך על המשתמש לעקוב אחר הפרסום ולדווח למפעילת האתר על טעויות שנפלו בפרסום.

שירות זה ניתן בחלקו ללא תשלום, לעת עתה. מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה להתנות את כל מתן השירות בתשלום.

המשתמש יהיה רשאי להשתמש בשירות "אתר העסק" בכפוף לכך שיעמוד בכל התנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם. הפר המשתמש את התנאים ו/או המגבלות, מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השירות הניתן למשתמש ו/או להגביל ו/או למנוע את הגישה לאתר על ידי המשתמש ו/או להסיר את האתר העסקי של המשתמש.

 

פרסום

האתר כולל מודעות פרסומת, מאמרים, המלצות, תכנים ופרטי מידע שונים. מפעילת האתר איננה אחראית לתוכנם של המודעות, המאמרים, המלצות, התכנים, המידע המסחרי ופרטי המידע השונים, שיפורסמו באתר. הפרסום הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים, המוצעים בהן למכירה.

 

מאמרים ו/או תכנים ו/או פרטי מידע, המתפרסמים באתר, לרבות מידע המובא בשם ו/או על ידי מומחים ו/או יועצים אינו מהווה יעוץ מקצועי או חוות דעת, המלצה, הצעה, ואינו משמש תחליף להם ואינו בא במקום שיקול הדעת של המשתמש ומתן יעוץ מקצועי פרטני, ע"י יועץ מתאים, בהתחשב בעובדותיו של כל מקרה ומקרה ובצרכים האישיים של המשתמש.

 

כל משתמש, הפועל על פי פרסום או תכנים, עושה זאת על דעת עצמו, הוא בלבד ישא באחריות לתוצאות פעולותיו ומפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין נזק שיגרם.

 

מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' כתוצאה מהאתר, מדפי האתר, מפרטי המידע ו/או התכנים או מהסתמכות על האמור באתר, בדפי האתר, בפרטי המידע ו/או התכנים ו/או כתוצאה מהשימוש בהם ו/א מביצוע פעולה על פיהם ו/או כתוצאה מהפניה ו/או מהתקשרות על פיהם. כמו כן, מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין כל נזק שיגרמו להם ו/או לרכושם ו/או לקניינם, כתוצאה מהשפעה עקיפה או ישירה של האתר, דפי האתר, פרטי המידע ו/או התכנים ו/או התוכנה על מחשב המשתמש ו/או על מחשב צד ג'.

 

המשתמש מאשר, כי ידוע לו, שהתכנים, אותם הוא מוסר לפרסום באמצעות האתר, יהיו גלויים לכל משתמש ברשת האינטרנט ולכל גולש באתר ומסכים, כי מפעילת האתר לא תשא כלפיו ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צג ג' בכל אחריות לכל תוצאה ו/או לכל נזק ו/או אבדן ו/או עגמת נפש, העלולים להיגרם כתוצאה מהתגובות, העשויות להתקבל, בעקבות פרסום התכנים או מהתגובות לתכנים, לרבות נזק, העלול להיגרם לרכושו של המשתמש ו/או לקנינו, לרבות השפעתם על המחשב של המשתמש. 

 

המשתמש מאשר, כי ידוע לו שמפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית כלפי המשתמש ו/או כלפי צד ג' בשל התכנים המפורסמים באתר על ידו ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר לרבות בשל תוכנם, אמינותם, מהימנותם ודיוקם וכי אין בפרסום התכנים באתר משום ראיה לבדיקה ו/או לפיקוח ו/או להסכמה של מפעילת האתר לתוכן המידע המתפרסם.

 

כללי

המשתמש מתחייב להשתמש באתר על פי כל הוראות דיני מדינת ישראל, (להלן: "הדין") החלים כעת ו/או שיתחדשו ו/או שישתנו מעת לעת. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או באמצעות האתר שימוש, האסור על פי הוראות כל דין ו/או על פי ההוראות ו/או התניות שבאתר. המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד ולא למטרותיו של צד שלישי.

האתר, דפי האתר לרבות המלל, התמונות, קול, מוסיקה ווידאו (להלן: "פרטי המידע") הכתבות, מאמרים, טקסטים, גרפים, מוצרים, שירותים, קישורים, ופרסומות המופיעים באתר (להלן: התכנים") והתוכנה הנם קניינה של מפעילת האתר ו/או ספקיה ו/או המשתמש וכפופים לזכויות הקניין והיוצרים שלהם בהתאם. סמני המסחר הנם קניינה של מפעילת האתר ו/או במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים ו/או משתמשים, קניינם של מפרסמים אלו, ככל שיש להם זכויות קניין בהם.

 

המשתמש מתחייב שלא להפר, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, את זכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר באתר ושלא לעשות שינויים באתר ו/או בחלקים ו/או במרכיבים ממנו, שלא על פי המוסכם בתקנון זה.

 

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או בתכנים המתפרסמים באתר וכן שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להתקין ו/או להשכיר ו/או להציג ו/או לבצע  ו/או לפרסם ו/או לחלק ו/או להציע למכירה ו/או להשכרה ו/או לצורכי מסחר, בכל דרך שהיא, בין שלא בתמורה ובין בתמורה, כל העתקה של האתר ו/או של פרטי המידע ו/או התכנים לרבות כל תוכן אחר המועבר אל המשתמש בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר ע"י מפעילת האתר.

 

מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשבית ו/או לסגור ו/או להסיר ו/או למחוק את האתר ו/או לעשות באתר שינויים לרבות בתכנים, בפרטי המידע, בקבצי התוכנה, במוצרים ובשירותים כראות עיניה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק ו/או יושבת ו/או יופרע ו/או יתנהל כסדרו ללא הפרעות ו/או לא ישובש כתוצאה מכל סיבה שהיא כל זאת גם אם המשתמש שילם עבור השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר.

המשתמש מסכים כי מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או, במידה ויעשה שימוש באתר בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות הסכם זה, להפסיק את השימוש שהוא עושה באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS") ומפעילת האתר אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והשימוש באתר לצורכי המשתמש.

 

מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' בגין תוצאה ו/א נזק, שיגרמו למשתמש, בגין תכונות ו/או מגבלות ו/או הפרעות ו/או הגבלת ו/או הפסקת השימוש באתר והמשתמש מוותר על כל תביעה שהיא, כנגד מפעילת האתר, בגין החזרי תשלומים שונים, הנוגעים לשימוש באתר, או להפסקת השימוש באתר.

 

מפעילת האתר עושה מאמץ, כי המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם היא מודיעה, כי תתכן אפשרות שבדפי האתר, בפרטי המידע ו/או תכנים המופיעים באתר נפלו טעויות ו/או שיבושים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק, שיגרם למשתמש, כתוצאה מקיומם ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם ו/או כתוצאה מעשיית שימוש בהם.

 

המשתמש עושה שימוש באתר ובכל המצוי בו על אחריותו האישית בלבד. המשתמש בלבד ישא באחריות הבלעדית לשימוש אותו הוא עושה באתר ובתכנים המתפרסמים בו, לרבות באינדקס, בלוח ובמודעות הפרסום, והוא מתחייב לבדוק ולברר בעצמו את תוכנם של הפרסומים, הדיוק, האמינות והמהימנות. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין תוצאה ו/או נזק, שיגרמו למשתמש, עקב השימוש בתכנים ו/או בפרטי המידע ו/או ביישומי תוכנה, שהורדו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

 

 

שימוש אסור

המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או באמצעות האתר שימוש, הנוגד את הוראות הדין, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שלא לפרסם פרטי מידע ו/או תכנים, שיש בהם לשון הרע, העלבה, הטרדה, איום, פגעה בפרטיות, שלא להפיץ ו/או לפרסם דבר תועבה, לשון גסה, ניבול פה, נושא מגונה, תוכן בעל אופי מיני, או גזעני, מזיק, פוגע ברגשות הציבור ו/או הנוגע לקטינים ושלא לעודד לביצוע עבירות או כל פרסום אחר, האסור על פי כל דין.

המשתמש מתחייב שלא לחבל ו/או לפגוע ו/או להשיג גבול ו/או לחדור לפרטיות ו/או להשמיד פרטי מידע ו/או תכנים ו/או קבצים באתר ו/או של משתמשים אחרים.

המשתמש מתחייב שלא להחדיר ו/או להפיץ וירוס מחשב, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית, העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולת המחשב.

המשתמש מחייב שלא לפרסם הצעות לסחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או מכר ו/או רכש של טובין ו/או שירותים, בין למטרות אישיות ובין למטרות מסחריות אלא אם ניתנה לו רשות מפורשת לכך ממפעילת האתר.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים העלולים להטעות צרכן, כאמור בחוקי הגנת הצרכן. תכנים המעודדים הימורים ו/או הגרלות ו/או משחקי מזל ו/או משחקי "פירמידה" ו/או כל פרסום מסוג דומה.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע המפרים את זכויות היוצרים או הקניין של בעליהם ו/או יוצריהם ו/או תכנים שהגישה אליהם נחסמה באמצעות סיסמה.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים, אשר ישבשו את פעולת האתר ו/או הלוח ו/או האינדקס, לרבות תכנים אשר אינם רלוונטיים או מתאימים.

המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר צורך משלוח דואר "זבל" ( SPAM) ו/או מכתבי שרשרת ו/או דואר אלקטרוני מסחרי ו/או דואר שלא נתבקש על ידי נמעניו וכדו'.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם פרטים ו/או מידע ו/או תמונות שאינם שלו.

 

המשתמש מסכים, כי מפעילת האתר רשאית לפרסם ו/או שלא לפרסם מודעות, פרסומות, מאמרים ו/או תכנים ו/או פרטי מידע ובמידה ופורסמו שכאלה, היא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, למחוק מודעות, פרסומות, מאמרים, תכנים ו/או פרטי מידע אלו אם מפעילת האתר סבורה שהם מפרים אחד ו/או כמה מתנאי הסכם זה ו/או את הוראות הדין ו/או בשל אי עמידה בתשלומים ו/או בשל חשש מתביעות משפטיות ו/או מסיבות טכניות ו/או אחרות וכל אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש ו/או למפרסם לא תהינה טענות ו/או תביעות בשל כך כלפי מפעילת האתר.

 

קישורים

באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי מפעילת האתר ואשר אין לה שליטה ו/או אחריות ו/או הסכמה לאמור בהם ו/או לתכנים ו/או למידע, המפורסמים בהם והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. 

 

מפעילת האתר לא מתחייבת, כי הקישורים, שימצאו באתר, יובילו את המשתמש לאתר האינטרנט המבוקש ו/או לאתר אינטרנט פעיל.

 

המשתמש מתחייב, כי אם יעשה שימוש בקישורים ובאתרים אלו, באמצעות קישור ו/או הפניה מהאתר, אזי הוא יעשה כן, על פי התנאים וההוראות באתרים הרלוונטיים ובכפוף להוראות כל דין.

 

מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין תוצאה ו/א נזק, שיגרמו למשתמש, עקב השימוש בקישורים ו/או באתרים עימהם התקשר.

 

מדיניות פרטיות וחסיון

המשתמש מאשר, כי ידוע לו שהאינדקס ו/או הלוח ו/או המאמרים הנן תקשורת ציבורית ולא פרטית, הגלויה לכל, ושהודעות המשתמש וכן פרטיו האישיים, באם יפורסמו, היו חשופים לעיני אחרים לרבות, לצד ג' העלול לעשות בהם שימוש לא רצוי.

 

המשתמש מאשר כי ידוע לו שהשימוש בשירות האינדקס, הלוח והמאמרים טעונים רישום. במסגרת הרישום נדרש המשתמש למסור נתונים אודותיו ("פרטי חובה") לרבות שם המשתמש (שם המפרסם), כתובת דוא"ל וטלפון ופרטים נוספים אותם הוא רשאי למסור. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה ולמסור פרטים נכונים בלבד. המשתמש יודע כי אינו חייב למסור את פרטי החובה הנדרשים אולם בלא למסור אותם לא יוכל המשתמש להשתמש בשרותי האתר.

 

פרטי החובה וכן פרטים הנוספים שימסרו יישמרו אצל מפעילת האתר. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים, שמפעילת האתר תהיה רשאית לפנות אליו, מידי פעם, על פי הפרטים שמסר, ולשלוח אליו מידע אודות שירותיה ו/או מידע פרסומי אחר.

 

באם המשתמש לא סימן אחרת בעת ההרשמה, תהיה רשאית מפעילת האתר לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא תפרסם ובין אם מידע שהתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 

המשתמש מתיר למפעילת האתר לגלות ולהעביר לצדדים שלישיים, בכל עת ועל פי ראות עיניה את פרטיו (פרטי החובה) ו/או באם תידרש על פי דין לעשות כן, כל מידע אחר אודותיו. המשתמש פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות, בגין כל נזק ו/או תוצאה, העלולים להיגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', בשל האמור לעיל.

 

בעת הרישום יקבל המשתמש שם משתמש וכן סיסמה, אלו ישמשו את המשתמש בעת שימוש בשירותי האתר ובפניה למפעילת האתר, על כן מומלץ כי המשתמש ירשום וישמור פרטים אלו בסודיות וימנע ממסירתם לידי צד שלישי.  מפעילת האתר לא תישא באחריות לחשיפת פרטי המשתמש או בשימוש לרעה שיעשה, כתוצאה מכך.

 

השימוש שיעשה המשתמש באתר גלוי למפעילת האתר. המידע שיצטבר עקב השימוש באתר יכול לשמש את מפעילת האתר לרבות לשם שיפור השירות, שהיא מציעה באתר והתאמת השירות לצרכים של המשתמש ושל הפונים לאתר, וכן לצורך פניה אל המשתמש.

 

מפעילת האתר עושה שימוש "עוגיות" (COOOKIES) לצורך תפעול האתר ולצורך איסוף  נתונים סטטיסטיים. נטרול העוגיות על ידי המשתמש עלול לגרום לכך כי המשתמש לא יוכל להשתמש בחלק משירותי האתר.

 

ויתור המשתמש על זכויות יוצרים וקניין במידע המתפרסם

המשתמש מסכים, כי במסירת מאמרים ו/או תכנים ו/או פרטי מידע לפרסום באתר, הוא מאשר כי הוא בעל הזכויות במידע וכי הוא רשאי לפרסמו, והוא מתיר למפעילת האתר ו/או למי מטעמה לעשות בהם כל שימוש, שהוא כראות עיניהם, ללא כל תמורה, ללא כל הגבלה לרבות הפצתם ברבים, עשיית שינויים בהם והענקת זכויות ורשיונות לגורמים אחרים. 

 

המחאת זכויות

מפעילת האתר תהיה רשאית להמחות את זכויותיה על פי תקנון זה לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

תנית שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. השימוש באתר אינטרנט זה מותר רק באזורי שיפוט, המקנים תוקף לכל האמור בהסכם זה ולדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים, כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין, הנוגע להסכם זה או לשימוש באתר האינטרנט, הנו בבתי המשפט בתל-אביב, בישראל.

 

במידה ויקבע, כי תנאי כלשהו בהסכם זה הנו בניגוד להוראות כל דין ו/או אינו תקף ו/או אינו אכיף, אזי יפורש תנאי זה עפ"י אומד דעת הצדדים, באופן המקיים את הדין ובהתאמה לשאר תנאי הסכם זה, כמו כן, לא יפגע הדבר בתקפות ו/או אכיפות יתר תנאי ו/או חלקי ההסכם ולא יהווה עילה לביטול ההסכם.

 

התיישנות

הצדדים מסכימים בזאת, כי למרות האמור בהוראות כל דין, תקופת ההתיישנות של תביעה הנובעת או קשורה עם השירות הניתן ע"י מפעילת האתר, הנה שנה אחת מהיום שבו נולדה עילת התובענה.

 

שונות

המשתמש מאשר בזה, כי לא מתקיימים בינו ובין מפעילת האתר, כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור, כל קשרי יזמות, קבלנות, שותפות, העסקה או סוכנות.

 

המשתמש מסכים, כי הסעד היחיד והבלעדי, העומד לרשותו על פי הסכם זה, הנו הפסקת השימוש באתר.

 

הסכם זה מנוסח, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר, פניה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כמיועדת לשני המינים.

 

מפעילת האתר רשאית מעת לעת לשנות את הוראות תקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש.


מודעות, פרסום ומבצעי הנחות

מפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמש לוחות פרסום (להלן: "הלוח") על מנת לאפשר לו לפרסם מודעות שונות כגון מבצעים והנחות, שירותים והצעות עבודה (להלן: "המודעות").

על מנת לעשות שימוש בשרות זה יהיה על השתמש להירשם תחילה ולמסור פרטים אחדים אודותיו ואודות העסק (להלן: "פרטי חובה") וכן פרטים נוספים אותם יהיה רשאי למסור כרצונו, כאמור בטופס ההרשמה.

עם סיום ההרשמה יקבל המשתמש שם משתמש וכן סיסמה אשר ישמשו אותו בכל פניה בעניין המודעות שפרסם על כן מומלץ כי המשתמש ירשום וישמור פרטים אלו בסודיות.

המודעות תכלולנה פרטים אודות העסק ו/או המשתמש וכן פרטים אודות המבצעים וההנחות, השירותים ו/או המשרה המוצעת. 

המשתמש מאשר כי המידע שמסר, פרטים ותמונות הנם פרטיו ו/או פרטי עסקו וכי הם נכונים ומדויקים.

בטרם תפורסם המודעה יוצג בפני המשתמש העתק המודעה והוא יתבקש לאשרה.

עיצוב המודעות נערך ונקבע על ידי מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המודעה תפורסם בלוח למשך שבוע ימים ו/או לכל תקופה אחרת שתיקבע על ידי מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

משתמש אשר יהיה מעוניין, לאחר פרסום המודעה לשנות את תוכנה ו/או את פרטי  המודעה ו/או להפסיק ו/או להאריך את משך פרסום המודעה יעשה כן בהתאם להוראות המתאימות אשר יופיעו לשם כך בלוח.

המודעות תפורסמנה בלוח אותו מפעילה מפעילת האתר. עיצוב, תוכן וסדר המודעות בלוח נערך ונקבע על ידי מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

סדר הופעת המודעות בלוח אינו מעיד על חשיבותן ו/או טיבן ו/או איכותן ואין הוא מהווה המלצה או קריטריון להערכת המודעות ו/או השירותים הניתנים.

מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המפורסם על ידי המשתמש ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר והם עושים זאת על אחריותם האישית בלבד.

מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע שמסר המשתמש יפורסם בשלמות ובמדויק אך אין ביכולתה להבטיח כן, ולפיכך על המשתמש לעקוב אחר הפרסום ולדווח על טעויות שנפלו בפרסום.

 

שירות זה ניתן, לעת עתה, על ידי מפעילת האתר ללא תשלום, מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה להתנות את מתן השירות בתשלום.

המשתמש יהיה רשאי להשתמש בשירות המודעות והלוח בכפוף לכך שיעמוד בכל התנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם.

הפר המשתמש את התנאים ו/או המגבלות, מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השירות הניתן למשתמש ו/או להגביל ו/או למנוע את הגישה לאתר על ידי המשתמש ו/או להסיר את מודעת הדרושים של המשתמש.

 

 

  לרשימה המלאה לפי תחומים   לרשימה המלאה לפי אלפבית     למעלה